Výuka základů poi

Základy a pojmy

Beat

Triky jsou běžně počítány podle počtu beatů.

Počet beatů, je počet otočení, které vykoná poi než se dostane zpět do výchozí pozice.

SMĚR

Směry, kterýmy se mohou Poi pohybovat.

Dopředu: Obě poi v postavení bokem stejným směrem, rozlišujeme dva směry. Když poi jdou od shora dodů před tělo, při točení v postavení bokem jako při skákání přes švihadlo říkáme směru dopředný.

pozpátku :Poi jdou ze zdola před sebe.

Protichůdně:Je kombinací obou předchozích variant je točení. Poi jdou protichůdně, tedy jedna Poi dopředu a jedna pozpátku.

Po směru a proti směru hodinových ručiček -Pokud se v postavení čelem Poi točí stejným směrem, potom buď, po směru hodinových ručiček, nebo proti směru hodinových ručiček, jako kdyby ten kdo točí, byly hodiny.


Vlna (osmička, wave)

vlnaVlna(wave) je základní trik, při kterém poi prochází u boku a druhá poi ji následuje o polovinu otáčky. je snazší vlna pozadu to znamená od nohou před tělo. Pokud jedna poi udělá jeden kruh na jedné straně a druhý kruh na u druhého boku, pak děláme tzv 2beat.
Častěji se však používá 3-beat ten děláme tak, že pravou rkou u levého boku děláme dva kduhy a u pravého boku jeden.
Levou rukou děláme u pravého boku 2 otáčky u levého jednu.
Dál je možné dělat 4,5ti beat další už jsou s překřížením řetězu7 beat a výš. je spíš o zamotání poi do sebe na jedné straně a následné rozmotání na druhéstraně.
Podle počtu otáček kolik jedna poi udělá než se vrátí do výchozí polohy rozlišujeme 2,3,5 beat.

5-beat wave


Motýl(butterfly)

Motýl (butterfly) je základní trik při kterém točíme oběma poi před tělem s rukama u sebe.

Aby se nám poi nesrazili protože teoreticky se musí křížit, jednou rukou jdeme o něco napřed a stranou, tím uděláme prostor pro druhou poi.

Druhy motýlů

Dovnitř: poi točíme proti sobě od nhohou směrem ven a k hlavě, poi se střetnou nejdříve nahoře potom dole.

Ven: točíme od nohou vnitřkem k hlavě poi se nejprve střetnou dole potom nahoře.

Rozhozeně: jedna poi se točí opožděně oproti druhé o půl otáčky poi se střetávají na stranách.

Pokud se při motýlu otočíme tělem o 180 stupňů automaticky točíme trik na druhou stranu z vnitřního točení ven, to může začátečníkům dělat problém. Před zkoušením otočky je potřeba uměto motýla v obou směrech.


mexická vlna

Mexická vlna, vysoká vlna (Mexican wave, high wave)

Pokud zvládáte motýlka, tak to není nic složitého.
Při točení motýlka dovnitř (odnohou ven) tak při letu hlavy poi nahoru pošlete míček za záda, ruku máte někde u ucha za zády uděláte jednu otáčku a vrátíte se do motýlka.
Zkuste to levou i pravou rukou a pak už střídáte obě ruce nastřídačku.


motylek za hlavou

Motýlek za hlavou (Overhead butterfly)

Motýl za hlavou není tak jednoduchý jako mexická vlna, ale nemusíte se ho bát.
Zkoušejte to při točení motýlka dovnitř stejně jako u mexické vlny.
Nějakou dobu vám bude trvat než přijdete jak vám jde míček zazády, do té doby se vám budou srážet.
Jako první ruka jde i ta která jde první před tělem. Napřed jde jedna poi, aby se nesráželi míčky zahlavou.
Ruce dáváme zahlavu při pohybu nahoru palcema usebe a jakoby přiložíme navrch hlavy.


Spodní a horní otočka (Low + High Turn)

spodní otočkaSpodní otočka:
Točíme řetězy dopředu u boků jako při skákání přes švihadlo.
Ve chvíli kdy máme ruce dole u noho začneme se točit za levou rukou.
Levá ruka má cestu snadnou s tou nebude problém ale s pravou to jde hůř.
Ta při otočce zůstává za zády a míček za zády udělá jednu otočku, většina začátečníků se snaží dávát pravou ruku před tělo a tím buď otočku šidí nebo jim nevychází.

horní otočkaHorní otočka:
Točíme pozadu jinak steně jako u spodní otočky.
Začneme se otáčet za pravou rukou.
Pošleme oba míčky stejně za záda jako byste se s nimi chtěli uhodit do zad ale tím, že v jednom pohybu uděláte otočku o 180 stupňů vám míčky proklouznou za zády a rázem točíte dopředu.

Otocka ve vlne

Otočka ve vlně

je to velice efektivní trik na který musíme umět 3beatovou vlnu dopředu i dozadu.
Točíme klasicky 3beat a ve chvíli kdy máme obě ruce u boku tak se ve stejném pohybu za rukama otočíme a rázem točíme osmičku ve druhém směru u druhého boku. Otočíme pouze tělo ale euce při tom zůstávají namístě.


pila

Buzzaw (pila)

pila je velmi jednoduchý trik. stačí zkrátit řetěz. To uděláte jedloduče při točení dozadu napnete prsty a zastavíte ruku sám se vám řetěz omotá na ruku.
Teď dáme ruce před sebe a mezi pažemi točíme malý kroužek.
Můžeme různě roztahovat ruce od sebe nahoru a dolů a vzniknou nám jednoduše pěkné obrazce.
Kruh můžeme naklopit na kolmou osu a otáčet se dokola, přecházet ze strany na stranu atd.

No Comments Yet.

Leave a Reply

CzechEnglish