Hašení při fireshow

Nejčastěji používané přenosné hasící přístroje:

Jednotlivé hasicí přístroje je možné použít na požáry různých látek. Požáry se dělí do tříd:

A - pevné látky
B - hořlavé kapaliny
C - plyny
D - lehké alkalické kovy

pristroje
Vodní - Pro hašení požáru třídy A, což jsou požáry pevných hořlavých látek žhnoucích nebo hořících plamenem ( papír, dřevo, seno, plasty, textil, guma, uhlí atd. ). Nepoužívat k hašení elektrických zařízení pod proudem.

Práškový - Obecně se jedná o univerzální hasící přístroj určený pro hašení požárů všech tříd A,B,C,D, kdy je ho možné použít při hašení pevných hoř. látek ( kromě sypkých hmot, jemné mechaniky ). Je vhodný k hašení elektrických zařízení pod proudem.
Dobře hasí požáry hořlavin a hořlavých plynů a speciální typy prášku i požáry některých lehkých kovů.

Sněhový (CO2) - je vhodný pro hašení požárů třídy B,C, tzn. požárů kapalných plamenem hořících látek a hořlavých plynů a omezeně i na požáry tř. A (nepoužívat na sypké hmoty - možnost rozvíření). Je vhodný k hašení elektrických zařízení pod proudem.

Na hasicích přístrojích je uvedena i jejich hasicí schopnost. Například "34 A" znamená, že se jedná o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a že je schopen uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé 3,4 m, široké 0,5 m a vysoké 0,56 m.

Hašení při fireshow

Při žonglování s ohněm je potřeba vždy počítat s nejhorším.
Vzplanutí nádoby s palivem, vzplanutí oblečení, trávy atd.
Pokoušet se hasit vodním přístrojem hořící hořlavinu je nesmysl. hořák uhasíte ale pokud hoří kanystr s benzínem jen plamen rozšíříte.

Nejvýhodnější je pro žonglování s ohněm používat kbelík s pískem.

Pokud žonglujete s lany, poi, míčky, a kužely je dobré mít sebou uzavíratelnou kovovou nádobu. pokud chcete uhasit nástroj dříve než dohoří stačí ho hodit do hrnce, přikrýt pokličkou.

Pokud nestačil písek a hrnec, tak doporučuji použít univerzálnější přístroje jako práškový a pěnový.

Dobrá varianta je nosit sebou hasící spreje.
Práškový hasící sprej větší požár neuhasí je určený pouze k hašení začínajících požárů.
Pěnový hasící sprej uhasí mnohem více.

Příklad:

sprej

Hasící sprej pěnový 500g STAC PLASTIC

Běžná cena s DPH je v e-shopech asi 200 Kč.

Je vhodný pro automobily, kamiony, karavany,kancelář, kuchyni a pod.Nežíravý, nešpiní a může být použit vícekrát.

Certifikovány dle ČSN EN 3-7 a obsah odpovídá vyhlášce č. 341/2002 Sb., MDS ČR
Součástí přístroje bývá i držák.

No Comments Yet.

Leave a Reply

CzechEnglish