Monthly Archives: březen 2012

Hašení při fireshow

Nejčastěji používané přenosné hasící přístroje: Jednotlivé hasicí přístroje je možné použít na požáry různých látek. Požáry se dělí do tříd: A - pevné látky B - hořlavé kapaliny C - plyny D - lehké alkalické kovy Vodní - Pro hašení požáru třídy A, což jsou požáry pevných hořlavých látek žhnoucích nebo hořících plamenem ( papír,…
Read more

Zbarvení plamene

Po nějaké době co jsem točil jsem zjišťoval jak zbarvit barvu plamene. Vyzkoušel jsem hodně pokusů. Popíšu tedy několik mých zkušeností a zkušeností mých přátel.Nemůžu tedy říct ,že všechno co je tady napsaný je správně nebo funkční. Na úvod chci říct že zbarvení plamene na hořáku není hračka. Při většině zabarvování ztrácí plamen intenzitu. Pak…
Read more

CzechEnglish