Žonglování do škol

Žonglování se začíná stávat součástí školní výuky.
Mladí učitelé tělocviku a kteří se žonglování věnují si uvědomují jeho možný přínos pro dítě.
Mezi největší klady patří to že se v dítěti rozvíjí individuality, tvůrčí přístup a snaha o zlepšení svých schopností.

Zonglovani do skol

Redakce měsíčníku masarykovy university napsala o zajímavém projektu Dagmar Trávníkové.
Cílem výzkumného projektu je prokázat pozitivní vliv pravidelné aplikace psychomotorických aktivit a žonglování na zlepšení koordinačních schopností, pozornosti, prostorové orientace, smyslu pro rytmus a dalších funkcí a tím i na kvalitu života jedince.

Úryvky ze článku muni.cz:

   ...    Pro většinu populace představuje žonglování pouze cirkusovou dovednost, ne příliš dostupnou v denním životě. Není u nás obvyklé, jako například v Německu, aby žonglování tvořilo součást výuky školní tělesné výchovy. Přitom je ale žonglování vhodným nástrojem pro rozvoj motorických schopností, nervosvalové koordinace a rovněž kreativity. Instruktor či učitel žonglování nemusí pouze předávat již známé techniky a triky, ale může nechat své svěřence objevovat nové možnosti a propojení žonglování s dalšími dovednostmi, jako je balancování předmětů či vlastního těla na různých balančních pomůckách (rolovací deska s válcem, šlapák, aj.). Žonglování rovněž rozvíjí potřebu prezentovat své vlastní objevené artistické prvky nějakému publiku, a podporuje tím schopnost samostatného a sebevědomého vystupování.
Vedle duševní stránky se rozvíjí žonglérskými pohybovými aktivitami také smysl pro rytmus, návyky ke správnému držení těla, rovnováhu, obratnost a prostorovou orientaci. Dále je žonglování činností zlepšující koordinaci, soustředění, a rozvoj vztahů mezi mozkovými hemisférami. Proto je používána též jako terapeutický prostředek.

...

Žonglování
Žonglování (z angl. juggling, něm. jonglieren, fr. jongler) je kreativní pohybovou aktivitou, spadající do oboru psychomotoriky, která nespočívá pouze v nácviku a drilu techniky, ale umožňuje také rozvoj nových pohybových zkušeností a schopností. Žonglování není definováno pouze jako opětovné vyhazování a chytání předmětů, ale především jako obratná manipulace s předměty. Proto sem spadá celá řada technik a pomůcek. Mezi základní žonglérské pomůcky patří míčky, kužely, šátky, talíře, diabolo, kruhy, ďábelské hůlky (tzv. devil sticks), yoyo a pois.

Zdroj:
info.muni.cz

No Comments Yet.

Leave a Reply

CzechEnglish